Рiвненська обласна асоціація футболу
Україна, Рівненська область, м. Рівне С. Петлюри, 35, 2 пов
+380362623406
Рiвненська обласна асоціація футболу Рiвненська обласна асоціація футболу Рiвненська обласна
асоціація футболу
Офіційний сайт Федерації футболу України

Проект Закону України "Про меценатство у спорті"

Рiвненська обласна федерацiя футболу

ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про меценатство у спорті"

 

Цей Закон визначає основні правові, економічні, соціальні засади меценатства у спорті, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток та забезпечення сприятливих умов для меценатства
у спорті.

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

 

1.    У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 

меценатство у спорті – це добровільна особиста та/або майнова, фінансова та інша допомога фізичних та юридичних осіб для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання меценатом спорту прибутку,
а також сплати будь-якої винагороди або компенсації меценату спорту від імені або за дорученням набувача меценатської допомоги
;

 

меценат спорту – фізична або юридична особа приватного права, яка безоплатно передає свої кошти, інше майно, а також безоплатно відступає майнові права та/або права користування та інші речові права на майно і майнові права, та/або безоплатно надає послуги та виконує роботи, та/або безоплатно передає доходи від майна і майнових прав для досягнення цілей меценатства у спорті;

 

набувач меценатської допомоги –  національна спортивна федерація з виду спорту, Національний олімпійський комітет України, Спортивний комітет України, Національний комітет спорту інвалідів України, що отримує допомогу від одного або декількох меценатів спорту на здійснення своєї статутної діяльності та реалізації програми розвитку виду спорту для досягнення цілей меценатства виключно на підставі договору;

          кінцевий бенефіціар – особа, яка визначається набувачем меценатської допомоги на підставі договору між меценатом спорту та набувачем меценатської допомоги, та/або сам набувач меценатської допомоги. Кінцевими бенефіціарами в розуміні цього Закону є: спортсмени, тренери, фахівці сфери фізичної культури і спорту, команди, спортивні клуби, спортивні ліги, фізичні особи, які займаються фізичною культурою і спортом; суб`єкти фізичної культури і спорту, заклади фізичної культури і спорту незалежно від форми власності, бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки; власники спортивних споруд та об’єктів.

         Інші терміни у цьому Законі вживаються у значеннях, визначених Цивільним і Податковим кодексами України, Законом України "Про фізичну культуру і спорт" та іншими законами.

                         Стаття 2. Законодавство про меценатство у спорті

 

1. Законодавство України про меценатство складається з положень Конституції України, Цивільного та Податкового кодексів України, Закону України "Про фізичну культуру і спорт", цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів, що стосуються меценатства.

 

Розділ ІІ

МЕЦЕНАТСТВО У СПОРТІ

Стаття 3. Цілі, сфера та суб’єкти меценатства у спорті

 

 1. Цілями меценатства у спорті є:

 

1) створення умов для розвитку фізичної культури і спорту;

2) реалізація програм (проектів) розвитку спортивних споруд;

3) підтримка суб`єктів сфери фізичної культури і спорту;

4) підтримка спортсменів, тренерів, cпортивних команд, спортивних клубів, спортивних ліг, національних федерацій з видів спорту, Національного олімпійського комітету України, Спортивного комітету України, Національного комітету спорту інвалідів України для досягнення ними найвищого спортивного результату.

2. Меценат спорту самостійно визначає об’єкт меценатства, цілі, спрямованість, форму та зміст меценатства, що не передбачає отримання прибутку.

3. Набувачі меценатстської допомоги можуть використовувати отриману меценатську допомогу виключно на цілі, визначені цим Законом.

4. Суб`єктами меценатської діяльності у сфері фізичної культури і спорті є:

1) меценати спорту;

2) набувачі меценатської допомоги.

5. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування та їх працівники не мають права здійснювати меценатство у спорті та/або бути набувачами меценатської допомоги.

         6. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування не можуть перешкоджати суб’єктам меценатської діяльності у виборі видів та форм меценатства у спорті.

 Стаття 4. Види та форми меценатства у спорті

 

1. Меценати спільно чи індивідуально можуть здійснювати меценатську діяльність на підставі одного або декількох видів меценатської діяльності:

 

1) безоплатна передача у власність набувачів меценатської допомоги коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення на користь набувачів меценатської допомоги майнових прав;

2) безоплатна передача набувачам меценатської допомоги права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

3) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь набувачів меценатської діяльності;

          4) безоплатна передача набувачам меценатської допомоги доходів від майна і майнових прав.

2. Меценати спорту можуть здійснювати будь-який із видів меценатства у спорті в одній або декількох із таких форм:

          1) фінансування будівництва спортивних споруд та інших об’єктів спортивної інфраструктури;

2) закупівля та передача у власність набувачам меценатської допомоги спортивного інвентарю, екіпіровки, іншого майна, необхідного для проведення тренувань та підготовки спортсменів;

 

3) оплата навчально-тренувальних зборів спортсменів;

 

4) фінансування підготовки, організації та проведення офіційних спортивних змагань;

 

5) фінансування участі спортсменів в офіційних спортивних змаганнях;

 

6) передача приміщень, земельних ділянок у користування чи власність для будівництва спортивних споруд, розміщення спортивних клубів, дитячих юнацьких спортивних шкіл тощо;

 

7) фінансування оренди приміщень для занять фізичною культурою та спортом;

 

8) фінансування залучення міжнародних спеціалістів для підвищення рівня підготовки спортсменів, тренерів.

          3. Перелік форм здійснення меценатства у спорті, зазначений у цій статті, не є вичерпним і може включати будь-які інші форми меценатства у спорті,
не заборонені законодавством України.

          4. Отримання набувачами від меценатів спорту меценатської допомоги не може бути підставою для обмеження чи припинення будь-яких інших видів допомоги, виплат чи пільг, визначених законами України.

 Стаття 5. Істотні умови та форма договору між меценатом спорту та набувачем меценатської допомоги

 

1. Меценатство здійснюється виключно на підставі договору між меценатом спорту та набувачем меценатської діяльності, укладеного в письмовій формі відповідно до вимог, визначених Цивільним кодексом України та цим Законом.

2. Істотними умовами договору між меценатом спорту та набувачем меценатської допомоги є: цілі меценатської допомоги, вид меценатської допомоги, форми меценатської допомоги, обсяг меценатської допомоги, строк надання меценатської допомоги, а в разі надання цільової меценатської допомоги – строки досягнення цілей меценатської допомоги.

3. За домовленістю мецената спорту та набувача меценатської допомоги договором можуть бути встановлені додаткові права та обов’язки сторін, умови, у тому числі відкладальні, надання меценатської допомоги.

          Стаття 6. Права органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

1. Органи державної влади та місцевого самоврядування мають право:

1) здійснювати заходи з економічної підтримки меценатів спорту та набувачів меценатської діяльності;

 

2) порушувати клопотання про присвоєння державних нагород та нагороджувати почесними відзнаками;

 

3) встановлювати інформаційні написи та позначки з ім`ям чи найменуванням мецената спорту на будинках, спорудах, спортивних обєктах, що належать (у тому числі на правах користування) органам державної влади та органам місцевого самоврядування, меценатам спорту або набувачам меценатської допомоги;

 

4) здійснювати  організаційні та інформаційні заходи з формування позитивного іміджу мецената спорту.

 

Стаття 7. Державні гарантії стимулювання меценатства

1. Державними гарантіями стимулювання меценатства у спорті є економічна підтримка меценатів спорту та набувачів меценатської допомоги відповідно до чинного законодавства України, у тому числі шляхом встановлення державних та/або місцевих пільг з оподаткування та інших пільг.  

2. Набувачам меценатської допомоги державною гарантується право отримувати меценатську допомогу.

3. Органи державної влади та місцевого самоврядування зобов’язані надавати меценатам спорту та набувачам меценатської допомоги інформацію про стан розвитку сфери фізичної культури і спорту.

          4. Меценатство не є підставою для скорочення бюджетного фінансування діяльності набувачів меценатської допомоги.

                                           Стаття 8. Фінансові гарантії меценатства

           1. Гарантіями стимулювання меценатської діяльності є встановлення податкових та інших  пільг згідно з чинним законодавством.

            2. Фінансовий результат до оподаткування мецената спорту - юридичної особи зменшується на суму витрат мецената, спрямованих на меценатство, в розмірі, що не перевищує 30% валового доходу мецената у відповідному звітному періоді. Блага, отриманні набувачем меценатської допомоги від мецената спорту, не відносяться до доходу набувача і не збільшують його фінансового результату. Меценат спорту фізична особа має право включити суму коштів або вартість майна, послуг, майнових прав, перерахованих (переданих) у вигляді меценатської допомоги, до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу мецената спорту за наслідками звітного податкового року.

          3. Від оподаткування звільняється дохід набувача меценатської допомоги, одержаний на підставі договору між ним та меценатом спорту згідно з положеннями цього Закону.

          4. Від податку на додану вартість звільняються роботи й послуги, майнові права та інші блага (види меценатської допомоги), отримані на виконання умов договору між меценатом спорту та набувачем меценатської допомоги.

          5. Податок на майно меценатів спорту не стягується з будівель, споруд, приміщень, спортивних обєктів, переданих меценатами спорту на безоплатних засадах набувачам меценатської допомоги для і за умови їх використання в сфері фізичної культури і спорту.

          6. Від плати за землю звільняються меценати спорту та набувачі меценатської допомоги, фізичні та юридичні особи – за земельні ділянки, на яких розміщені будівлі, приміщення, спортивні споруди та обєкти, за умови їх використання у сфері фізичної культури і спорту.

          7. При переміщенні через митний кордон товарів, призначених для цільових добровільних безоплатних пожертвувань на здійснення меценатської діяльності у спорті, меценатам у спорті (фізичним і юридичним особам) надається пільговий порядок оподаткування, що включає повне звільнення від митних зборів, податків та інших обов’язкових платежів.

           Стаття 9. Інформаційне забезпечення меценатства

          1. Набувачі меценатської допомоги мають право розміщувати торговельну марку, логотип, інше позначення мецената спорту, з яким у них укладено договір, на будь-якій рекламі, пов’язаній із діяльністю набувача меценатської допомоги.

2. Особливості використання позначення мецената спорту на рекламі набувача меценатської допомоги може встановлюватись у договорі між меценатом спорту та набувачем меценатської допомоги.

3. Позначення мецената спорту на рекламі набувача меценатської допомоги не вважається рекламою мецената спорту або його товару чи послуги в розумінні Закону України «Про рекламу».

4. Розміщення інформації про мецената під час підготовки та проведення офіційних спортивних заходів прирівнюється до соціальної реклами.

                                                                          Розділ ІІІ

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2008 р., № 18, ст.197; 2011 р., № 23, ст. 160):

статтю 9 після частини шостої доповнити новою частиною сьомою такого змісту:

"7. Розміщення торговельної марки, логотипу, іншого позначення мецената спорту на рекламі набувача меценатської допомоги відповідно до Закону України "Про меценатство у спорті" не вважається рекламою мецената спорту або його товару чи послуги."

у статті 12:

частину другу після слів "рекламодавцю соціальної реклами" доповнити словами ", крім випадку розміщення інформації про мецената спорту під час підготовки та проведення офіційних спортивних заходів відповідно до Закону України "Про меценатство у спорті";

після частини п’ятої доповнити новою частиною шостою такого змісту:

         "6. До соціальної реклами прирівнюється розміщення інформації про мецената спорту під час підготовки та проведення офіційних спортивних заходів відповідно до Закону України "Про меценатство у спорті".

2) у Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13 - 17, ст. 112):

пункт 14.1 статті 14 після підпункту 14.1.9 доповнити підпунктом 14.1.110. такого змісту:

"14.1.110. меценатство у спорті – це добровільна особиста та/або майнова, фінансова та інша допомога фізичних та юридичних осіб для досягнення визначених Законом України "Про меценатство у спорті" цілей, що не передбачає одержання меценатом спорту прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації меценату спорту від імені або за дорученням набувача меценатської допомоги. Терміни "меценат спорту", "набувач меценатської допомоги", "кінцевий бенефіціар меценатської допомоги" вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про меценатство у спорті";";

 підпункт 140.5.9. пункту 140.5 статті 140 після слів "попереднього звітного року" доповнити словами ", крім випадків, коли такі кошти, товари, роботи, послуги передані (виконані, надані) як меценатська допомога, особливості оподаткування якої встановлені пунктом 141.8 статті 141 даного Кодексу";

статтю 141 після пункту 141.7. доповнити новим пунктом 141.8. такого змісту:

            "141.8. Оподаткування меценатства у спорті

       141.8.1. Фінансовий результат до оподаткування мецената спорту - юридичної особи зменшується на суму витрат мецената, спрямованих на меценатство, в розмірі, що не перевищує 30% валового доходу мецената у відповідному звітному періоді.

      141.8.2. Фінансовий результат до оподаткування набувача меценатської допомоги та кінцевого бенефіціара меценатської допомоги, що є платниками податку на прибуток відповідно до цього Кодексу, зменшується на суму, отриманої меценатської допомоги у відповідному звітному періоді.

    141.8.3. Не підлягають оподаткуванню доходи, отримані як меценатська допомога набувачами меценатської допомоги та кінцевими бенефіціарами меценатської допомоги, що зареєстровані як неприбуткові організації відповідно до цього Кодексу.";

статтю 142 після пункту 142.3. доповнити новим пунктом 142.4. такого змісту:

"142.4. Звільняється від оподаткування прибуток набувачів меценатської допомоги, отриманий за рахунок використання грошових коштів, майна, результатів отриманих робіт та послуг, що були отримані у вигляді меценатської допомоги від меценатів спорту.;

пункт 165.1. статті 165 після пункту 165.1.59. доповнити новим пунктом 165.1.60. такого змісту:

"165.1.60. сума винагород, виплат, премій, що здійснюються на користь кінцевих бенефіціарів меценатської допомоги-фізичних осіб відповідно до Закону України "Про меценатство у спорті;";

пункт 196.1. статті 196 після підпункту 196.1.11. доповнити новим підпунктом 196.1.12. такого змісту:

 "196.1.12. виконання робіт та надання послуг, що здійснюються на підставі та на виконання договору між меценатом спорту та набувачем меценатської допомоги у відповідності до Закону України "Про меценатство у спорті";.

пункт 197.11. статті 197 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"ввезення на митну територію України майна як меценатської допомоги, наданої згідно з нормами Закону України"Про меценатство у спорті".";

підпункт 266.2.2. пункту 266.2. статті 266 після підпункту і) доповнити новим підпунктом ї) такого змісту:

"ї) об’єкти житлової і нежитлової нерухомості, що були передані у власність набувачам меценатської допомоги або кінцевим бенефіціарам у порядку та у відповідності до Закону України "Про меценатство у спорті".";

3) статтю 287 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 44 - 48, ст. 552) після частини четвертої доповнити новою частиною 41 такого змісту:

"41. Товари, що ввозяться на митну територію України відповідно до Закону України "Про меценатство у спорті"

 

для цільових добровільних безоплатних пожертвувань на здійснення меценатської діяльності у спорті, звільняються від оподаткування ввізним митом.".

 

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України 

 

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, морально устарел,
и не может нормально отображать сайт.

Пожалуйста, скачайте любой из следующих браузеров: