Протокол 3-ї звітної конференції РОАФ

ГС «Рівненська обласна асоціація футболу»
вул. Симона Петлюри 35 (2 поверх), м. Рівне, 33013
тел./факс: (0362) 62-34-06
ел. пошта: rioff@ukr.net
Філія-Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк»
IBAN UA883333680000026000300044519
ЄДРПОУ: 41845330


ПРОТОКОЛ

3-ї звітної Конференції

ГС «Рівненська обласна асоціація футболу»

м. Рівне 12.05.2021 р.

Головуючий: Хахльов Олексій Володимирович голова РОАФ.

Присутні делегати (згідно з реєстром, 27 із 40 обраних) : Кириловець В.І., Ничипорук О.І., Гіль О.А.,
Собчук В.О., Степанюк С.О., Гладков В.І., Радовенчик В.В., Попів І.В., Пашкевич Д.С., Мазярко О.В.,
Штундер В.Ф., Шибунька М.М., Стрілець В.В., Білюк Д.П., Ковальчук Р.А., Питель В.І., Дзюбак В.Ф.,
Ніколайчук О.В., Качановський В.М., Біланчук А.В., Хахльов О.В., Князь І.В., Цимбалюк С.Б.,
Соборський О.Є., Панасюк В.М., Перепелиця І.А., Дутко П.Ю.

Запрошені (без права голосу): Поліщук В.П., Кобилецький В.П., Татаренко С.В., Милян С.М., Однорог
В.В., Сидоренко Д.І., Бучинський О.А., Іванішин Є.С., Васюта М.С., Волинський А.М.

Присутні особи (без права голосу): Марков С.В., Стрихарчук В.Й.

Головуючий запропонував обрати наступний склад Мандатної комісії: Дзюбак Володимир
Федорович, Кириловець Віктор Іванович, Пашкевич Денис Сергійович.
Голосували: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 0

Головуючий запропонував обрати наступний склад Лічильної комісії: Радовенчик Віктор
Васильович, Васюта Микола Степанович, Гіль Олександр Анатолійович.
Голосували: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 0

Головуючий запропонував для ведення протоколу Конференції обрати секретарем Кир’янчука
Тараса Богдановича
Голосували: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 0

Головуючий запропонував такий регламент засідання Конференції: до 5 хв для виступів, до 5 хв для
обговорення, для звіту голови до 10 хв
Голосували: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 0

Дзюбак В.Ф. виголосив Протокол No1 засідання Мандатної комісії про обрання головою комісії
Пашкевича Д.С.

Також Дзюбак В.Ф. виголосив Протокол No2 засідання Мандатної комісії, яким підтверджено
повноваження 27 делегатів 3-ї звітної Конференції.

Із 40 обраних делегатів підтверджено повноваження 27 делегатів згідно зі ст.16 п.1 Статуту ГС
«РОАФ» Конференція легітимна.
ГС «Рівненська обласна асоціація футболу»
вул. Симона Петлюри 35 (2 поверх), м. Рівне, 33013
тел./факс: (0362) 62-34-06
ел. пошта: rioff@ukr.net
Філія-Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк»
IBAN UA883333680000026000300044519
ЄДРПОУ: 41845330

Гіль О.А. виголосив Протокол No1 засідання Лічильної комісії про обрання головою Гіля О.А.,
секретарем Радовенчика В.В.

Головуючий запропонував розпочати розгляд Порядку денного, затвердженого Виконавчим
комітетом на засіданні 28 квітня 2021 року (Протокол No 3 від 28.04.2021 р.)

Порядок денний

1. Про виключення та прийняття колективних членів ГС «РОАФ».
2. Звіти Голови та Виконавчого комітету ГС «РОАФ» за 2020 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії за період 2018-2020 рр.
4. Про розгляд питання щодо надання членства.
5. Кадрові питання щодо Виконавчого комітету.
6. Різне.
Розгляд питань порядку денного

1. Про виключення та прийняття колективних членів ГС «РОАФ».
Слухали головуючого, котрий повідомив про наявність заяви від Публічного акціонерного
товариства «Рівненський народний клуб «Верес» щодо включення асоційованим членом до ГС
«Рівненська обласна асоціація футболу».
Ухвалили: прийняти Публічне акціонерне товариство «Рівненський народний клуб «Верес»
асоційованим членом ГС «Рівненська обласна асоціація футболу».
Голосували: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.

2. Звіти Голови та Виконавчого комітету ГС «РОАФ» за 2020 рік.
Слухали звіт голови РОАФ Хахльова О.В. щодо роботи упродовж 2020 року.
Ухвалили: затвердити звіт голови РОАФ Хахльова О.В. про роботу Громадської спілки «Рівненська
обласна асоціація футболу» упродовж 2020 року.
Голосували: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.
2.1. Слухали виконавчого директора РОАФ Кучера О.М. щодо роботи Виконавчого комітету
упродовж 2020 року.
Ухвалили: затвердити звіт Виконавчого комітету про роботу упродовж 2020 року.
Голосували: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.
ГС «Рівненська обласна асоціація футболу»
вул. Симона Петлюри 35 (2 поверх), м. Рівне, 33013
тел./факс: (0362) 62-34-06
ел. пошта: rioff@ukr.net
Філія-Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк»
IBAN UA883333680000026000300044519
ЄДРПОУ: 41845330

3. Звіт Ревізійної комісії за період 2018-2020 рр.
Слухали голову Ревізійної комісії Гуменного В.В. щодо звіту за період 2018-20 рр.
Ухвалили: затвердити звіт голови Ревізійної комісії Гуменного В.В. за період 2018-20 рр.
Голосували: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.

4. Про розгляд питання щодо надання членства.
Слухали головуючого, котрий повідомив про наявність заяв від ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ
ЖІНОЧОГО ФУТБОЛУ» та ГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ФУТБОЛУ» щодо надання
асоційованого членства у ГС «Рівненська обласна асоціація футболу».
Ухвалили: надати асоційоване членство ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЖІНОЧОГО ФУТБОЛУ» та
ГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ФУТБОЛУ» у ГС «Рівненська обласна асоціація
футболу».
Голосували: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.

5. Кадрові питання щодо Виконавчого комітету.
Слухали головуючого, котрий повідомив про наявність письмових заяв від Тучака Я.Д., Кривошеєва
О.О., Кондратюка М.П. щодо виключення їх із членів Виконавчого комітету ГС «РОАФ» та про
наявність письмових заяв від Кир’янчука Т.Б., Радовенчика В.В., Валявки В.Я. щодо включення їх до
складу Виконавчого комітету ГС «РОАФ».
Ухвалили:
5.1. Про припинення повноважень та виключення із складу Виконавчого комітету ГС «Рівненська
обласна асоціація футболу» Тучака Ярослава Дмитровича за поданням голови ГС «РОАФ» на
підставі поданої ним заяви.
Припинити повноваження та виключити зі складу Виконавчого комітету ГС «Рівненська обласна
асоціація футболу» Тучака Ярослава Дмитровича.
Голосували: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.
5.2. Про припинення повноважень та виключення із складу Виконавчого комітету ГС «Рівненська
обласна асоціація футболу» Кривошеєва Олексія Олександровича за поданням голови ГС «РОАФ»
на підставі поданої ним заяви.
Припинити повноваження та виключити зі складу Виконавчого комітету ГС «Рівненська обласна
асоціація футболу» Кривошеєва Олексія Олександровича.
Голосували: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.