Протокол Виконкому 4 травня 2021 р.

ГС «Рівненська обласна асоціація футболу»
вул. Симона Петлюри 35 (2 поверх), м. Рівне, 33013
тел./факс: (0362) 62-34-06
ел. пошта: rioff@ukr.net
Філія-Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк»
IBAN UA883333680000026000300044519
ЄДРПОУ: 41845330


Затверджую
___________________
Виконавчий директор ГС «РОАФ»
Кучер О.М.

ПРОТОКОЛ No4

Засідання Виконавчого комітету

ГС «Рівненська обласна асоціація футболу»

м. Рівне 04.05.2021 р.

Участь у засіданні шляхом застосування сучасних засобів зв’язку і комунікації: Ундір В.О., Євтушок
С.М., Хахльов О.В., Кучер О.М., Гладков В.І., Дзюбак В.Ф., Кириловець В.І., Буркалець Ю.В., Нестерук
О.П., Біланчук А.В., Васюта М.С., Тучак Я.Д., Донцов Є.В., Гіль О.А., Кособуцький О.М., Осуховський
О.І., Пістоль В.В.

Не брали участь у засіданні: Кучер В.О., Никорак П.П., Кондратюк М.П.

Згідно зі Статутом кворум наявний із 20 членів Виконавчого комітету взяли участь за допомогою
сучасних засобів зв’язку і комунікації 17 осіб - засідання є правомочним.

Порядок денний:

1. Про надання фінансової та іншої матеріальної допомоги новоствореним
районним асоціаціям футболу.
2. Про обрання делегатів від ГС «Рівненська обласна асоціація футболу» на Установчі
збори ГС «Рівненська районна асоціація футболу» та висунення кандидатури на
посаду голови ГС «Рівненська районна асоціація футболу».
3. Про затвердження регламенту, календарів обласних змагань з футболу та
дисциплінарних правил.
4. Різне.
5. Про доручення у підписанні протоколу No4 Виконавчого комітету ГС «Рівненська
обласна асоціація футболу» виконавчому директору Кучеру О.М.


Голосували за порядок денний:

Голосували: «За» 17 , «Проти» 0, «Утрималися» 0.Розгляд питань порядку денного:
1. Про надання фінансової та іншої матеріальної допомоги новоствореним
районним асоціаціям футболу.
Слухали: Кучера О.М., який поінформував про план з надання фінансової та іншої
матеріальної допомоги новоствореним районним асоціаціям футболу у наступному
розмірі: 5 000 грн. щомісячно, 50 м’ячів щорічно та одноразово по 1 ноутбуку.
Вирішили: Взяти до відома запропонований план з надання фінансової та іншої
матеріальної допомоги новоствореним районним асоціаціям футболу у наступному
розмірі: 5 000 грн. щомісячно, 50 м’ячів щорічно та одноразово по 1 ноутбуку.

Голосували: «За» 17 , «Проти» 0, «Утрималися» 0.

2. Про обрання делегатів від ГС «Рівненська обласна асоціація футболу» на Установчі
збори ГС «Рівненська районна асоціація футболу» та висунення кандидатури на
посаду голови ГС «Рівненська районна асоціація футболу».
Слухали: Кучера О.М., який запропонував обрати делегатами від ГС «Рівненська обласна
асоціація футболу» Хахльова О.В. та Кучера О.М. на Установчі збори ГС «Рівненська районна
асоціація футболу» та висунути кандидатуру Нестерука О.П. на посаду голови ГС
«Рівненська районна асоціація футболу».
Вирішили: обрати делегатами від ГС «Рівненська обласна асоціація футболу» Хахльова О.В.
та Кучера О.М. на Установчі збори ГС «Рівненська районна асоціація футболу» та висунути
кандидатуру Нестерука О.П. на посаду голови ГС «Рівненська районна асоціація футболу».

Голосували: «За» 17 , «Проти» 0, «Утрималися» 0.

3. Про затвердження регламенту, календарів обласних змагань з футболу та
дисциплінарних правил.
Слухали: Кучера О.М., який запропонував затвердити регламент проведення обласних
змагань з футболу серед аматорських команд сезону 2021 року, календарі чемпіонатів
області I, II ліг та ветеранських змагань 35+ та дисциплінарні правила.
Вирішили: затвердити регламент проведення обласних змагань з футболу серед
аматорських команд сезону 2021 року та календарі чемпіонатів області I, II ліг та
ветеранських змагань 35+.

Голосували: «За» 17 , «Проти» 0, «Утрималися» 0.

4. Різне.
Питань до розгляду не надходило.

5. Про доручення у підписанні протоколу No4 Виконавчого комітету ГС «Рівненська
обласна асоціація футболу» виконавчому директору Кучеру О.М.
Вирішили: доручити підписати протокол No4 Виконавчого комітету ГС «Рівненська обласна
асоціація футболу» виконавчому директору Кучеру О.М.
Виконання рішення покласти на Виконавчого директора ГС «РОАФ» Кучера О.М.
«За» 17, «Проти» 0, «Утрималися» 0.
Секретар засідання Кучер О.М.