Протокол Виконкому 5 червня 2021 р.


Затверджую
___________________
Виконавчий директор ГС РОАФ
Кучер О.М.

ПРОТОКОЛ No 6
засідання Виконавчого комітету
Громадської спілки «Рівненська обласна асоціація футболу»
(далі РОАФ)
м. Рівне «05» червня 2021 року

Дата проведення засідання Виконавчого комітету: 05 червня 2021 року.
Всього членів: 21.
Взяли участь члени (15 із 21 членів Виконкому): Перелік присутніх осіб: Хахльов О.В., Кучер О.М.,
Радовенчик В.В., Кир’янчук Т.Б., Гладков В.І., Никорак П.П., Васюта М.С., Дзюбак В.Ф., Біланчук А.В.,
Ундір В.О., Валявка В.Я., за допомогою сучасних засобів зв’язку і комунікації: Пістоль В.В., Донцов
Є.В., Нестерук О.П., Кириловець В.І.
З усіх питань рішення приймалися відкритим голосуванням. Засідання має кворум та є
правомочним приймати рішення з усіх питань порядку денного.
І. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Розглянули:
проект порядку денного засідання.
Вирішили:
затвердити наступний порядок денний:
1. Про заходи святкування 30-річчя УАФ.
2. Про пріоритетні напрямки розвитку футболу.
3. Про договір щодо юрисдикції футбольних спорів.
4. Про оцінку роботи УАФ за період з 16.06.2017.
5. Про висунення кандидата на посаду Президента УАФ.
6. Про висунення делегатів на звітно-виборний XXV Конгрес УАФ.Проголосували:
«За» - 15
«Проти» - 0
«Утримались» - 0.

ІІ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про заходи святкування 30-річчя УАФ.
Слухали:
Інформацію головуючого Хахльова О.В., який запропонував на виконання рішення
Виконавчого комітету УАФ від 03.06.2021 року (протокол No9) надати Адміністрації УАФ
пропозиції стосовно відзначення або нагородження осіб, які зробили значний внесок у
розвиток футболу Рівненської області.
Вирішили:
1.1. Надати Адміністрації УАФ пропозиції стосовно відзначення або нагородження
наступних осіб, які зробили значний внесок у розвиток футболу Рівненської області:
1) Дідок Іван Іванович
2) Чернецький Мирон Львович
3) Поліщук Володимир Петрович
4) Баль Орест Михайлович
5) Засморжук Віталій Степанович

1.2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчого директора
Кучера О.М.

Проголосували:
«За» - 15
«Проти» - 0
«Утримались» - 0.

2. Про пріоритетні напрямки розвитку футболу.
Слухали:
Інформацію головуючого Хахльова О.В., який запропонував на виконання рішення
Виконавчого комітету УАФ від 03.06.2021 року (протокол No9) створити Робочу групу з
напрацювання програми розвитку футболу у Рівненській області та підготовки пропозицій
для загальнодержавної програми розвитку футболу.